İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Macun Dolgu Teknolojileri Laboratuvarı

Macun Dolgu Teknolojileri Laboratuvarı

Macun Dolgu Teknolojileri Laboratuvarı, zenginleştirme tesisi atıklarının macun kıvamında yerüstü ve yer altında depolanabilirliğine yönelik araştırma yapmaktadır. 
 Macun Dolgu Teknolojileri Laboratuvarında;
 
Atık yönetimi,
Çimentolu Macun Dolgu,
Yerüstü Macun Depolama/Bertaraf, yöntemlerine yönelik testler yapılmaktadır.


İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 48.802,84 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı