İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarı

Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarı

Yarıiletken malzeme ve elektronik/optoelektronik aygıtların geniş sıcaklık ve dalgaboyu aralığında optik ve sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir.Yarıiletken malzeme ve elektronik/optoelektronik aygıtların 2-300 K sıcaklık ve 200-10 mikrometredalgaboyu aralığında optik ve sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonu, katı malzemelerde yük taşınım olaylarının magnetotransport ile incelenmesi, yarıiletkenlerde kusur seviyelerinin belirlenmesi, nanoyapıların sentezlenmesi ve karakterizasyonu, yarıiletkenlerin manyetik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvar bünyesinde, 

  • 200-10 mikrometre dalgaboyu aralığında sıcaklığa bağlı (2-300 K) optik karakterizasyon (spektral fotoiletkenlik, spektral fotovoltaj, yansıtma, modülasyon spektroskopisi), 
  • Elektriksel karakterizasyon (A.C. ve D.C. Akım-Voltaj ölçüm seti), Hall Olayı ölçüm seti (2.3 T, 10-300 K) Magnetotransport deney seti (7 T, 4-300 K), Kusur spektroskopisi (PITS), 40l/gün üretim kapasiteli sıvı azot üreteci 

gibi sistem ve setler ile geniş araştırma altyapısına sahiptir.İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Nano-optoelektronik Araştırma Laboratuvarı, Vezneciler, Fatih/İstanbul, 34134

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 225.510,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı