İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Nükleer Fizik Gama Spektroskopi Laboratuvarı

  • Sistem genel görünüş
Nükleer Fizik Gama Spektroskopi Laboratuvarı

Nükleer Fizik Araştırma laboratuvarında Gama spektroskopi laboratuvarı ve Radon Ölçüm laboratuvarı olarak iki alt laboratuvardan oluşmaktadır. Gama spektroskopi laboratuvarı;

Gama spektroskopisi belli enerji seviyelerindeki foton yayınlanmasını ölçmek için kullanılan iyi bir metottur. Gama spektroskopi Sistemi ile çevremizdeki maddelerin radyoaktif olup olmadığı ve radyoaktif ise bu radyoaktivitenin hangi elementlerden kaynaklı olduğu belirlenebilmektedir. Bu nedenle radyoaktif bir malzemenin aktivitesinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Bu laboratuvar Nükleer analiz ve araştırma laboratuvarı olarak hizmet verecektir. Laboratuvardaki mevcut cihazlar ile nükleer analitik tekniklerden yararlanılarak çeşitli araştırmalar yapılacaktır. Gama Spektroskopi  laboratuvarında, çevresel örneklerde (toprak, su vb.), endüstriyel ürünlerde, çeşitli gıda ve yiyeceklerde (çay, fındık.. vb.), endüstriyel hammadde ve ürünlerinde (gübrelerde, kömür, çimento, seramik, mermer, granit gibi yapı malzemelerinde) her türlü radyoaktivite analizi basit ve zarar vermeyen bir yol olan gama spektroskopisi ile yapılacaktır. Her türlü gıda ve çevresel /endüstriyel maddelerin radyoaktivite ölçümleri ve analizleri, özel veya kamu kuruluşlarının istekleri doğrultusunda bu sistemle yapılabilecektir.

Laboratuvar Araştırma Altyapısı:

Gama spektroskopi laboratuvarındaki; Gama spektroskopi sistemi yüksek çözünürlüklü ve 40 keV ile 10 MeV arasındaki gama enerjilerini ölçebilecek  %35 verimlilikte, düşük arakaplanlı  P-tipi Koaksiyel Ge (HPGe) detektöründen oluşmaktadır. Dış yüzeyi 700 µm kalınlığında Li geçirilmiş ve iç yüzeyi iyon implantedir. Detektör penceresi alüminyum olup ön yükselticiyi korumak için otomatik bir yüksek-gerilim kapama sistemi bulunmaktadır. Dijital sinyal işlemcisi olan çok kanallı analizörü ihtiva etmektedir. Dedektör, sıvı azot kullanımını gerektirmeyen mekanik soğutucu sistemi ile verilmektedir. Detektörün üstten açılan dikey geometrili zırhı bulunmaktadır. Bu zırh 4 inç kalınlıkta olup kurşun ve bakır-kalay kaplamalı ve poliüretan cilalıdır. Geometrisi 4 litrelik Marinelli kaplarını içine almaya uygundur. Sistemin temel yazılım ve gama spektroskopi yazılım paketi bulunmaktadır. Sistemin kalibrasyonu için karma nükleit gamma referans kaynağı (Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg-203, Sn-113, Sr-85, Cs-137, Y-88, Co-60) ve Th-232 Gamma referans kaynağı bulunmaktadır. Örneklerin hazırlanmasında gerekli eleme makinası, teraziler ve diğer cihazlar laboratuvarda mevcuttur. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Nükleer Fizik Anabilim Dalı, 34134 Vezneciler-Fatih/İstanbul TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 343.102,70 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı