İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı I

Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı I

Atıksu arıtımı, biyolojik, kimyasal, fizikokimyasal arıtım, ileri arıtma, hava kirliliği, enerji, enstrümental analizler.Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı, hava kirliliği, ileri atıksu arıtımı ve yenilenebilir enerji ile ilgili projeler yürütülmektedir. Atomik absorpsiyon ve gaz kromatografi analizleri yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Avcılar İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 194.585,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı