İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 7

Genetik Araştırma Laboratuvarı 7

KÖK HÜCRE, REJENERATİF TİP VE DOKU ONARİMİ ÇALİŞMA GRUBU

 Araştırma grubumuz aşağıdaki çalışma alanı ve konularında yoğunlaşmaktadır:

1) Nöral Kök Hücreler başta olmak üzere yetişkin kök hücre aktivasyonu, migrasyonu ve farklılaşmasında rol oynayan mekanizma ve uyaranların araştırılması;

2) İGF-İ (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü ' 1)'in alternatif splice varyantlarından olan ve genel 'Doku Onarım Faktörü' olarak kabul edilen MGF (Mechano Growth Factor)' in moleküler, hücresel, genetik ve epigenetik etki mekanizmalarının araştırılması;

3) MGF' in başta Nöral olmak üzere farklı yetişkin suskun (quiescent) kök hücrelerin aktivasyonu ve göçündeki rolünün araştırılması;

4) Başta travmatik ve iskemik olmak üzere farklı nedenlerle oluşan doku hasarlarının rejenerasyonu ve tedavisinde MGF?in protektif ve terapötik etkilerinin araştırılması;

5) Serebral iskemideki doku hasarının rejenerasyonunda nöral kök hücreler ve MGF' in rölünün araştırılması;

6) MGF' in Nöral Kök Hücreler üzerindeki etkilerinin 3D hidrojel sisteminde araştırılmasıDeneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı