İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Farmasötik Toksikoloji Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Toksikoloji Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Toksikoloji Araştırma Laboratuvarı Moleküler ve Analitik Toksikoloji, Genotoksisite, Hücre Kültürü ile Farmakogenetik/Toksikegenetik Tanı laboratuvarlarından oluşmaktadır.Moleküler ve Analitik Toksikoloji, Genotoksisite, Hücre Kültürü ile Farmakogenetik/Toksikogenetik Tanı Laboratuvarlarından oluşmaktadır. Ksenobiyotiklerin toksik etkilerinde rol oynayan mekanizmaların araştırılması; genetik ve epigenetik mekanizma çalışmaları kapsamında DNA ve kromozomal hasarlarının, oksidatif hasarların, DNA metilasyonunun, histon modifikasyonlarının, gen ve protein ekspresyonlarındaki değişimlerin tespiti in vitro ve in vivo düzeylerde yapılmaktadır. Minimum toksisite ile maksimum terapötik etkinliğin sağlanabilmesi amaçlanan  ?Bireye Özgü Tedavi? uygulamasında özellikle kronik kullanılan ve/veya terapötik indeksi dar olan ilaçların hedefe taşınması ve metabolizmasında rol oynayan proteinlerdeki genetik farklılıkların tayini klinik birimlerle koordinasyonlu çalışmalar ile yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, C-Blok, 34116 Beyazıt, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı