İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Farmasötik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Kimya Araştırma Laboratuvarı

 Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuvarında organik maddelerin sentez, saflaştırma, yapı tayini ve kalitatif- kantitatif analizleri yapılmaktadır.

Anabilim Dalı?mızda ntimikobakteriyel, antiviral, antikanser, antifungal, karbonik anhidraz inhibitörü, antiimflamatuar  bileşiklerin tasarımı, sentezi, saflaştırılması ve yapı tayinleri ile,  kalitatif- kantitatif analizleri yapılmaktadır.İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, A-Blok, 34116 Beyazıt, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı