İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Farmakognozi Araştırma Laboratuvarı

Farmakognozi Araştırma Laboratuvarı

Anabilim Dalımız Araştırma Laboratuarı?nda ülkemizde yetişen ve halk arasında tıbbi kullanılışa sahip bitkilerin kimyasal içeriklerinin aydınlatılması ve etkiden sorumlu bileşiğin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok ilacın etken maddesinin bitkilerden izole edilen bileşiklerden direk olarak, yarı sentez ve sentez yoluyla modellendiği düşünüldüğünde çalışmalarımız ilaca giden yolda önemli bir basamak oluşturmaktadır.Laboratuarımızda tıbbi bitkilerden izole edilen alkaloitlerin, flavonoidlerin, antosiyanların, kumarin ve organik asit bileşiklerinin yapı tayini ile ilgili önemli bir altyapı ve bilgi birikimi bulunmaktadır. İzolasyon ve yapı tayini çalışmaları tıbbi bitkiden hazırlanan ekstrelerin kromatografik yöntemler kullanılarak (ince tabaka, sütun, preparatif itk vs.) ayrılması esasına dayanır. İzole edilen bileşiklerin kimyasal yapıları UV, IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve kütle spektrumları alınarak tayin edilir. Gereken durumlarda ileri NMR teknikleri kullanılır. Laboratuarımızda uzun yıllardır devam eden izolasyon çalışmalarına bağlı olarak belirtilen madde gruplarına ait birçok standart madde izole edilmiş ve bu maddeler zengin bir koleksiyon oluşturmuştur. Laboratuar şartlarımızda ulusal ve uluslararası projelere zemin oluşturabilecek ekstraksiyon ve izolasyon için gerekli olan güçlü bir altyapı bulunmaktadır.İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, A-Blok, 34116 Beyazıt, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı