İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Proteomik Laboratuvarı

Proteomik Laboratuvarı

Çeşitli biyolojik materyallerde (bitkiler, mayalar, hayvan hücreleri, kök hücreler vb.) ve klinik örneklerde proteomik analizler (1D-, 2D-Elektroforez ve MS analizleri) yapılmaktadır. Protein ve peptidlerin [özellikle ısı şoku proteinleri (HSP'ler), allerjenik polen proteinleri, süt proteinleri ve hidroliz ürünlerinin] biyoaktiviteleri belirlenmekte, elektroforetik/kromatografik ayırımı ve Western-blot analizleri gerçekleştirilmektedir. Süperoksitdismutaz (SOD), katalaz, peroksidaz, inozin monofosfat dehidrogenaz (IMPDH), kaspazlar gibi çeşitli enzimlerin aktiviteleri ölçülmektedir. Genetik mühendisliği teknikleriyle geliştirilen rekombinant hücrelerde ve klinik örneklerde oksidatif stres ve apoptoz ile ilişkili genlerin ekspresyonu incelenmekte ve protein profilleri karşılaştırılmaktadır. Birimdeki protein çalışmaları, 1990 yılında bitkisel laktat dehidrogenaz (LDH) ve peroksidaz enzimlerinin elektroforetik analizi ve enzim aktivitesi tayinleriyle başlamıştır. Protein analiz laboratuvarı, 2004 yılından itibaren BAP ve TÜBİTAK destekli projelerle alt yapısı güçlendirilmiş, sofistike cihazlarla donatılmış modern bir proteomik laboratuvarına  dönüştürülmüştür. 

Proteomik laboratuvarının amacı, moleküler biyolojinin önemli kısımlarından birini oluşturan protein çalışmalarında uluslararası standartlarda sofistike cihazlar ve yeni yöntemler kullanarak, nitelikli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar yapmaktır. Ayrıca, uzman kişilerin yetiştirilmesi ve bu alanda bir referans laboratuvar haline dönüşmek amaçlanmaktadır. MS çalışmaları çeşitli ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle desteklenmektedir. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 611.248,76 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı