İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Farmasötik Teknoloji Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Teknoloji Araştırma Laboratuvarı

İlaç Formülasyonlarının geliştirilmesi, hedeflendirilmesi ve in vitro /ex vivo/in vivo olarak değerlendirilmesiİlaç formülasyonu çalışmaları (katı dozaj şekilleri, dispers sistemler, topikal ve transdermal uygulanan ilaç taşıyıcı sistemler, ilaç taşıyıcı yeni sistemler (mikroküreler, veziküler taşıyıcı sistemler, katı lipid nanopartiküller, polimerik miseller), biyoadhesif sistemler, oküler, pulmoner, nazal, bukkal ilaç taşıyıcı sistemler ve radyofarmasötikler), ilaç stabilite çalışmaları ve hedeflendirilmiş (beyin, karaciğer, akciğer, kemik, kolon) ilaç taşıyıcı sistem çalışmaları yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, B Blok, 34116, Beyazıt, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı