İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

EEG/EMG Laboratuarı

EEG/EMG Laboratuarı

TARİHÇE Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı?na bağlı faaliyet göstermekte olan EEG- Epilepsi ve EMG Birimleri?nin birleştirilmesiyle, 25 Eylül 1990 tarihinde ?Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dalı? adı ile Türkiye Nöroloji tarihinde bu alanda ilk kurulan bilim dalıdır. Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dalı?nın ilk öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Aynur BASLO, Doç. Dr. Ayşen Z. GÖKYİĞİT, Doç. Dr. Jale YAZICI ve Doç. Dr. Ali Emre ÖGE?dir. Bilim Dalımız yapısında bir değişiklik olmaksızın, 2012 yılında Prof. Dr. Betül BAYKAN başkanlığında, yeni ihdas edilen Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı ile aynı adı taşıması uygun görülerek, gerekli başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra YÖK onayı alınarak ?Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı? adını almıştır. Prof. Dr. Aynur BASLO tarafından kurulan EMG laboratuarı halen yılda ortalama 4500 EMG incelemesi yapılan bir referans merkezidir. EEG laboratuarımız da Prof. Dr. Kenan TÜKEL tarafından kurulmuş olup, uzun yıllardır aktif ve yoğun olarak çalışmaya devam etmektedir ve alanında önemli bir referans merkezi niteliğindedir. Prof. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN Video-EEG Monitorizasyon ünitesi de 1995 yılında çalışmaya başlamıştır. Bilim Dalı bünyesinde haftada iki gün (Salı öğleden sonra ve Çarşamba tam gün) Epilepsi polikliniği yapılmakta ve gereğinde hastalar epilepsi servisinde yatırılarak tetkik ve tedavi edilebilmektedirler. EMG, EEG ve poliklinik hizmetlerinin tümü randevu sistemi ile çalışmaktadır. EĞİTİM Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı eğitim kadrosunda görevli bulunan 6?sı Profesör, 1?i Doçent olmak üzere öğretim üyelerimiz 3 farklı basamak halinde, a)Nöroloji Kliniğinin sayıları 20?ye ulaşan ve EEG ve EMG?de düzenli rotasyon yapan tıpta uzmanlık öğrencileri, b)2007?den bu yana düzenli olarak her yıl ortalama 6-8 yeni öğrencinin kaydedildiği ?İÜ Sinirbilim -Elektronörofizyoloji? Yüksek lisans programı öğrencileri ile c) 2013 yılında başlayan Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlık öğrencilerine eğitim vermektedir. Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı?nda yurtiçi ve yurtdışından pek çok teknisyen ve nöroloji uzmanına da eğitim verilmiştir. Alanımızda faaliyet gösteren bilimsel derneklerle işbirliği içinde çeşitli eğitim kurslarına da katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca bilim dalımızda konularında oldukça deneyimli teknisyen ve yardımcı personel bulunmaktadır. 

TIBBİ HİZMETLER Bilim dalımız EMG laboratuarında rutin incelemelerde kullanılan 3 adet EMG cihazı olup, yılda ortalama 4500 hasta incelemesi gerçekleştirilmektedir. Sinir ileti incelemeleri, iğne EMG gibi değerlendirmelerin yanında tek lif EMG, akson sayımı, makro EMG gibi ileri EMG yöntemleri de uygulanmaktadır. Bu cihazlarda uyandırılmış potansiyel çalışmaları da gerçekleştirilebilmektedir. Çeşitli çalışmaların yürütüldüğü, aktif olarak kullanılan 1 adet transkranyal magnetik stimulasyon cihazı ve ayrıca akselerometri olanağı da bulunmaktadır. Laboratuarımız, çocuk hasta popülasyonu için bir referans merkezidir ve tüm incelemelerin yaklaşık %15-20?sini çocuk hastalar oluşturmaktadır. EEG laboratuarımızda rutin çekimlerin yansıra acil EEG ve uyku EEG çekimleri ile yılda 2500 kadar her yaştan hastaya hizmet verilebilmektedir. Nöbet kaydı amacıyla kullanılan kısa süreli (2-4 saat) video EEG monitorizasyon cihazı dışında servis hastalarına hizmet veren 24 saatlik devamlı Video- EEG monitorizasyon cihazımız da bulunmaktadır ve ikinci uzun süreli cihazın alımı için onay alınmıştır. Epilepsi polikliniği çok sayıda ve çeşitlilikte hastanın takip ve tedavisinin yapıldığı spesifik bir poliklinik olup, haftanın 2 günü bizzat epilepsi alanında tanınmış öğretim üyeleri denetiminde yapılmaktadır ve yılda 4000?nin üstünde hasta görülmektedir. Yapılacak olan incelemelerin içeriği ve süresi değişken olabileceğinden EMG ve EEG randevuları doktorlarca düzenlenmiş istek belgelerine göre şahsi başvurular ile verilebilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için telefonla randevu sistemi kullanılamamaktadır. 

Istanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler binasi 3. Kat

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı