İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Kognitif Nörobilim Laboratuarı

Kognitif Nörobilim Laboratuarı

Laboratuvarda, 2 adet EEG/OİP Laboratuarı (Elektromanyetik ve ses yalıtımlı oda, 32 ve 64 kanallı sayısal EEG yükselticileri, görsel-işitsel uyaran sunum sistemleri ve yazılımları, EEG/OİP analiz yazılımları), MR ve TMS uyumlu 32 kanallı EEG/OİP Sistemi ve Navigasyonlu Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) Sistemi bulunmaktadır. 


Laboratuvarda, Elektroensefalogram (EEG) ve Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) ve Navigasyonlu Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) yöntemleri kullanılarak insanda algı, dikkat, bellek, dil gibi kognitif süreçler sırasında aktiflenen beyin yapıları ve mekanizmaları araştırılmaktadır. OİP çalışmaları için gerekli uyaran sunumu ve veri analizi yazılımları (NPT ve TamERP) laboratuvar bünyesindeki araştırmacılar tarafından Matlab ortamında geliştirilmekte ve diğer Nörobilim laboratuvarlarının kullanımına da sunulmaktadır. TMS ve MR uyumlu EEG/OİP sistemleri kullanılarak, fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) veya TMS yöntemleri ile EEG/OİP ölçümlerinin entegrasyonu laboratuvarın temel çalışma alanlarındandır. Laboratuvarda temel beyin araştırmalarının yanı sıra Alzheimer ve Parkinson Hastalığı başta olmak üzere çeşitli demansların ve psikiyatrik hastalıkların nörobiyolojik mekanizmaları ve kognisyon için risk oluşturan kardiyovasküler faktörlerin etkileri araştırılmaktadır. Aynı zamanda, beyin araştırma yöntemlerinin insan davranışının önemli boyutlarını ele alan eğitim, dilbilim ve ekonomi gibi sosyal bilimler alanlarına uygulanması çalışmaları da sürdürülmektedir.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 34093 Çapa, İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 150.000,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı