İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı

Anabilim Dalımızda yürütülen deneysel çalışmalar aşağıda verilmiştir:

Kardiyovasküler  sistem farmakolojisi:

 • Deney hayvanı ve insan kaynaklı izole damar preparatlarında (sıçan aortası, insan meme içi arteri, safen veni, radyal arteri vb.) ilaçların,  bitkisel kaynaklı ya da sentetik olarak elde edilen etkin maddelerin endotel bağımlı ve düz kas aracılı yanıtlarının incelenmesi,
 • İzole kalpte çeşitli ajanların kardiyak etkisinin araştırılması, iskemi ve reperfüzyon hasarı
 • Mikrodamarlarda (sığır retinal arteri, sıçan mezenterik arteri, karotid arteri, renal arteri vb.) vasküler yanıtların incelenmesi
 • Deneysel hayvan modellerinde (hipertansiyon, diyabet, glokom) vasküler reaktivitenin incelenmesi
 • Preeklampside prostanoid reseptörlerinin rolünün ve fonksiyonlarının incelenmesi 

Retina kaynaklı gevşetici faktörün (RRF) etkisinin ve etki mekanizmasının incelenmesi

 

Gastrointestinal sistem farmakolojisi: 

 

 • İzole gastrointestinal düz kas preaparatları (kobay ileumu, sıçan mide fundusu vb.  üzerinde çeşitli ilaç ya da etkin maddelerin etkilerinin incelenmesi


 • İzole düz kas preparatlarında antikolinerjik etkinin değerlendirilmesi


 • Deneysel hayvan modelinde (indometazin ülseri) çeşitli ilaçların ya da bitkisel ekstrelerin ve kimyasal maddelerin etkilerinin incelenmesi

 

Santral sinir sistemi farmakolojisi: 

 

Deneysel epilepsi modelleri, Kindling epilepsi modeli


 

Farmakokinetik çalışmalar: 

 

 • İlaçların farmakokinetik-farmakodinamik özellikleri arasındaki bağıntının incelenmesi
 • P-glikoproteinin ilaçların organizmada dağılım profili üzerine etkilerinin preklinik çalışmalarla incelenmesi
 • İlaçların plazma ve diğer vücut sıvılarındaki düzeylerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile tayini

Kronofarmakokinetik çalışmalar

 • ABC gen familyasına dahil taşıyıcı proteinlerin, ilaçların farmakokinetiğine olan etkilerinin, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşmelerindeki rollerinin preklinik olarak incelenmesi
 • Deney hayvanlarında oluşturulan karaciğer yetmezliği modelinde çeşitli bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin karaciğer üzerinde koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi
 • İlaçların deriden penetrasyonunun incelenmesinde kullanılan in vitro ve in vivo yöntemler

Farmakolojik Aktvite Tayinleri: 

 

Bitkisel kaynaklı ve sentetik olarak elde edilen etken maddelerin çeşitli farmakolojik etkilerinin tarama testleri ile araştırılması (lokomotor aktivite, analjezik aktivite, antikonvülzan aktivite, antienflamatuvar aktivite, antiülser aktivite, antihipertansif aktivite)

 

 Temel Cihazlar

 • -İzole organ banyo sistemi (8 kanallı ADInstruments-Powerlab,  4 kanallı-Grass)
 • -Myograf sistemi  (4 kanallı DMT, 2 adet)
 • -Langendorf ? izole perfüze kalp sistemi ( ADInstruments-Powerlab)
 • -Noninvazif kan basıncı sistemi  (Tail Cuff) (ADInstruments-Powerlab)
 • -HPLC (Waters) -Telemetri (DSI) -Distile su cihazı (Milli Q) -CO2\?li inkübatör  (Sanyo)
 • -Hot plate (UgoBasile) -Perfüzyon pompası (Kdscientific) -Santrifüj cihazı (Ettich)
 • -Elektronik tartı (Sartorius) -Ultrasonik su banyosu (Elmasonic) -pH metre (Orion)
 • -Vorteks (IKA)
 • -Manyetik karıştırıcı (Elektromag)
 • -Homojenizatör (ART-micra)
 • -Soğuk ışık kaynağı (Schott)
 • -Sıvı azot tankı (International Cryogenetics Inc.)
 • -Derin dondurucu (-200C  -800C)
 • -Disseksiyon mikroskobu (Zeiss)
 • -Oksijen karışım tüpleri
 • -Azot tüpü
 • -Ayarlanabilir mikropipetler (Ependorf, Genex)
 • -Göz içi basınç ölçer (Reichert)

 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 34116, Beyazıt - İstanbul Tel : 0212 440 00 00 / 13430

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 19.738,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı