İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hidrolik Laboratuvarı

Hidrolik Laboratuvarı

Artan nüfus ve değişen iklim şartlarında, su kaynaklarının planlanması, korunması ve en verimli şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Artan nüfus ve değişen iklim şartlarında, su kaynaklarının planlanması, korunması ve en verimli şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı?nda, su kaynaklarının sürdürebilir yönetimi için gerekli olan deneysel ve matematiksel modeller yapılmaktadır. Ayrıca yüzey ve yeraltı suyu modellemeleri ve hesaplamaları, havza yönetimi, sel yönetimi, kontrolü ve önleme çalışmaları, ıslah çalışmaları, akış kontrolü, yağış-akış modellemeleri, risk raporlama ve risk haritalamaları, Hidroelektrik santraller, atık yönetimi ve düşük etkili kentleşme (Low Impact Development-LID) konularında da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar için gerekli deneysel altyapı, saha ekipmanları ve bilgisayar yazılımları Anabilim Dalı?mızda mevcuttur.

Araştırma Alanları:

 • Uluslararası Su Kaynakları Yönetimi
 • Havza Yönetimi
 • Boru Hidroliği
 • Açık Kanal Hidroliği
 • Nehir Mekaniği
 • Büyük ölçekli hidrolojik çalışmalar, meteorolojik ve iklimsel etkileşim
 • Sulak alanların çevresel ve hidrolojik modellenmesi
 • Yerleşim bölgelerinin hidrolojik incelenmesi
 • Veri tahminleri
 • Geleceğe yönelik tahminler
 • Yeraltı suyu hidrolojisi ve kirlilik taşınımı
 • Matematiksel modellemeİstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,34320 Avcılar/ Istanbul Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 57.174,44 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı