İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya HPLC Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya HPLC Laboratuvarı

HPLC (High Pleassure Liquid Chromatography) bu yöntemde, sıvı faz içerisindeki maddeler kromatografik olarak bileşenlerine ayrılır. İlaç araştırmaları, bitkilerden aktif madde ve ekstre çıkarma çalışmaları ile birlikte kandan ve serumdan ilaç ve madde düzeyi belirlenmesinde de kullanılır. Bölüm bünyesinde 2 adet HPLC cihazı ve real-time PCR, -80oC dondurucu vardır. 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı. Çapa- İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 2.052,45 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı