İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuvarı

Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuvarı

Türkiye de tarihöncesi dönem arkeolojisi konusunda uzmanlaşmış iki laboratuvardan biri durumundaki Prehistorya Laboratuvarı arkeoloji alanında uluslararası düzeyde en donanımlı birimlerdendir. 1960 yılından başlayarak prehistorik arkeoloji kapsamında İstanbul Üniversitesinin öncü rolünü sürdüren Prehistorya Laboratuvarı Afrika dan çıkan Homo erectus un Anadolu üzerinden Avrupa ya geçiş sürecinden başlayarak yazının bulunuşuna kadar uzanan 800 bin yıllık zaman diliminde çevresiyle Türkiye coğrafyasının uygarlık tarihine yaptığı katkıları arkeolojik kazılarla açığa çıkarmak, bilime kazandırmak ve bilgiyi toplumla paylaşmaktadır.Prehistorya Laboratuvarı Antropoloji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Arkeometalurji, Deneysel Arkeoloji, Etnoarkeoloji, Jeoarkeoloji, Mikromorfoloji, Eğitim ve Uygulama, Kültür Sektörü, Koruma ve Sergileme, Kültür Envanteri, Kültür Turizmi v.b. çok disiplinli alanlarda faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye deki en zengin karşılaştırmalı arkeoloji kolleksiyonunu barındırmaktadır. Prehistorya Laboratuvarı süregelen araştırmalarla aktif olarak çalışan; farklı bölge ve dönemlere ait, çanak çömlek, taş, kemik ve kil buluntuların tipolojik, teknolojik ve işlevsel açıdan incelendiği ve analizlerin yapıldığı bir laboratuvardır. Ayrıca hayvan kemikleri ve bitki kalıntılarının tür tespitleri ile kullanım alanlarına yönelik çalışmalar yapılır. Bunların yanı sıra Türkiye?nin en kapsamlı arkeolojik malzeme arşivine sahiptir. Referans koleksiyonu niteliğindeki arkeolojik arşivde 1645 höyük, ören ve buluntu yerinden gelen malzeme, yüze yakın arkeolojik yerleşime ait sistematik - tabakalı- örnekleme, Yakındoğu ve Balkanlar daki tarihöncesi kültürlere ait malzeme örnekleri, Batı Avrupa Paleolitik Dönem yontmataş buluntuları, Türkiye, Ege ve Akdeniz deki tüm obsidyen kaynaklarından gelen örnekler gibi malzeme grupları bulunur. Bu guruplar; kazı örneklemeleri, yüzey araştırması örneklemeleri,  hammadde örneklemesi, arkeozooloji-hayvan kemiği koleksiyonu, arkeobotani-bitki koleksiyonu, tez malzemeleri, ders örneklemesi, etnografik ve model örnekler olarak sınıflandırılmış ve arşivlenerek, dijital ortama aktarılmıştır.İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Ordu Cad. No:196, 34459 Beyazıt İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı