İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji PCR Laboratuvarları

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji PCR Laboratuvarları

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 61.266,84 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı