İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalında akuatik, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda ve çevre mikrobiyolojisi konuları yanında su kirliliği, biyofilm, immünoloji, antimikrobiyal ajanlar, parazitoloji, mikoloji, mikrobiyal korozyon, hidrofobik kaplamalar konularında araştırmalar yapılmaktadır.İnsan yapımı su sistemlerinde Legionella, sülfat indirgeyen, kükürt okside eden bakterilerin, özgür yaşayan amiplerin izolasyonu ve tanımlanması; mikrobiyolojik korozyon; antibakteriyel aktivite tayini; su ve kontakt lens dezenfektan etkinlik çalışmaları (süspansiyon, biyofilm); mikrobiyolojik gıda analizi; petrolden sülfat indirgeyen bakteriler ve metan üreten bakterilerin izolasyonu; çeşitli ürünlerin mikrobiyolojik kalite tayini; mikoloji; aerobiyoloji; iç ve dış ortam hava kalitelerinin belirlenmesi;  içme, deniz, havuz vb. suların kirliliği; quorum sensing; biyofilm testleri ve karakterizasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, 34134, Vezneciler, Fatih / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 57.645,61 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı