İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Akuatik Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı

Akuatik Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı

Su, sediment ve biyotada bakteri izolasyonu ve tanılarına yönelik çalışmalar yapılmakta, kültür edilebilir bakteri çeşitliliği envanteri oluşturulmakta ve bakteri koleksiyonu muhafaza edilmektedir. Doğal su alanlarından izole edilen bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin endüstriyel uygulamalarda kullanımına yönelik çalışmalar yapılmakta,  dezenfektanların anti-bakteriyel inhibisyon konsantasyonlarını belirleyen analizler yapılmaktadır.  Deniz ve tatlı su bakteri izolatlarının antibiyotiklere dirençlilik frekansları belirlenmekte, metabolik olarak aktif bakteri düzeyleri ve denizlerde epibiyotik bakteri çeşitliliği araştırılmaktadır. Epibiyotik bakterilerin anti-bakteriyel aktiviteleri analiz edilmekte, doğal su alanlarının ve ambalajlı içme suları dâhil olmak üzere içme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile proje çalışmaları yürütülmekte aynı zamanda öğrenci uygulamalarında küçük gruplara uygulama çalışmaları yaptırılmaktadır. 



Laboratuvarımızda bugüne kadar 20 adet İ.Ü. BAP, 6 adet TÜBİTAK (ÇAYDAG) tarafından desteklenen toplam 26 proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 298.734,71 TL

Toplam kullanılan TÜBİTAK Kaynağı: 730.624,55 TL



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ordu C. No: 200 34470 Laleli FATİH / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 107.389,21 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı