İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Radyoekoloji Laboratuvarı

Radyoekoloji Laboratuvarı

Radyoekoloji Laboratuvarında iki çeşit radyoekoloji çalışması yapılmaktadır: (1) Denizel ve karasal çevrede radyonüklid biyomonitoringi (2) Deniz omurgasızlarında radyonüklid ve metallerin biyobirikim kinetiklerini belirlemek için yapılan laboratuvar deneyleri. 


Radyoekoloji Laboratuvarında yürütülen araştırmaların başlıca amacı radyonüklidlerin çevredeki davranışlarını ve biyobirikimini daha iyi anlamaktır.

Biyomonitoring çalışmalarında çevreden toplanan biyotik ve abiyotik örneklerdeki adyonüklid aktiviteleri ölçülür. Bu laboratuvarda yüksek saflıkta germanyum dedektörlü iki gama spektrometresi bulunmaktadır. Bu cihazlar Cs-137 gibi yapay radyonüklidlerin ve U-238 ve Th-232 serisi ve K-40 gibi doğal radyonüklidlerin aktivitelerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Gama yayıcılara ek olarak alfa radyasyonu yayan Po-210 radyonüklidinin denizel örneklerdeki aktivitesi laboratuvarda bulunan alfa spektrometresi kullanılarak ölçülür.

Çift kabuklu yumuşakça gibi deniz omurgasızlarında metal ve radyonüklidlerin alım ve atılım kinetikleri laboratuvarda radyoizleyici deneyleri yapılarak belirlenmektedir.


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 212.240,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı