İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Üniversitesi, 561. Yıl
İstanbul Üniversitesi, 561 yıllık tarihinde sağlık, sosyal, fen ve mühendislik bilimleri ile kültür ve sanatta topluma yön veren Türkiye’nin ilk üniversitesi ve Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden birisidir.

20 Fakülte, 17 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 7 Meslek Yüksekokulu, 41 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 3 Bölüm ile 767 Diploma programını yürüten Türkiye’nin en büyük ve en köklü üniversitesidir. Her yıl yaklaşık 18.000 mezunuyla eşsiz bir eğitim ve öğretim potansiyeline sahiptir.En iyi 500’deyiz
Son sekiz yıldır dünyanın en iyi 500 Üniversitesi ( ARWU sıralaması ) içinde yer alan İstanbul Üniversitesi’nin yakın gelecekteki hedefi dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmek ve 1453 yılından beri geçmişimizin şekillenmesindeki büyük rolünü " Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü " olarak sürdürmektir.


10 Yıllık Hedefimiz
İstanbul Üniversitesi son 5 yılda araştırma kapasitesini bilimsel yayınların ötesine taşımayı, ülke, bölge ve dünya toplumunun sorunlarına çare üreten yeni teknoloji ve ürünlere dönüştürmeyi en önemli hedefi olarak kabul etmiştir. Topluma dokunan araştırmalarla çevre, enerji kaynakları, sosyal, sağlık ve kültür alanlarının problemlerine sürdürülebilir çözümler üretmek en önemli misyonumuz, bu hedefe ulusal, bölgesel ve küresel akademik işbirlikleri ile ulaşmak ve 10 yıl içinde bu süreci uluslararası akademik camianın dikkatini çekecek düzeye çıkarmak ise temel vizyonumuzdur.


En çok yayın yapan Üniversite
İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en çok yayın yapan üniversitesi olup, öğretim üyesi başına yayın sayısı her yıl yaklaşık olarak % 5 artış göstermektedir. Bu başarının ardında; bilim insanlarının uluslararası düzeydeki araştırma altyapı imkânlarının ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik ciddi destek gayretleri vardır. Temel bilim araştırmalarının desteklenmesi ulusların bilimsel arenada ileri gitmesinde temel rol oynar. Ancak globalleşen dünyada sürdürülebilir kalkınma, topluma yaygınlaşmış refah ve yaşanılabilir bir dünya geleceği için toplum hizmetindeki araştırmalar tek çaredir. Bu hedefe ulaşmanın yolu temel bilim araştırmalarını ihmal etmeden uygulamalı bilimlerdeki araştırmaları tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapmaktan geçer.


Amacımız
İstanbul Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Envanteri ve Kataloğu ile sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla işbirliklerimizi arttırmak amacı ile araştırma envanterimizi ve üniversitemizin araştırma laboratuvarının imkânlarını üniversiteler, devlet kurumları, özel sektör kuruluşları ve toplumun dikkatine sunuyoruz.

Tanıtımını yaptığımız araştırma birimleri ve birikimimizin gelecekte daha güzel bir dünyada yaşama kararlılığımız için yeni fırsat ve işbirliklerine hizmet etmesini gönülden dilerim.

Prof. Dr. Yunus SÖYLET
REKTÖR
© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı