İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
 1. Bölüm : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
  Laboratuvar Adı : Farmasötik Toksikoloji Araştırma Laboratuvarı
 2. Bölüm : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
  Laboratuvar Adı : Farmasötik Kimya Araştırma Laboratuvarı
 3. Bölüm : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
  Laboratuvar Adı : Farmakognozi Araştırma Laboratuvarı
 4. Bölüm : Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Farmakoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı
 5. Bölüm : Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : Farmasötik Toksikoloji Farmakogenetik/Toksikegenetik Tanı Laboratuvarı


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı