İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
 1. Bölüm : /İstanbul Tıp Fakültesi
  Laboratuvar Adı : Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı
 2. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Araştırma Laboratuvarı
 3. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı
  Laboratuvar Adı : Eser Element ve Pediatrik Gastroenteroloji Laboratuarı
 4. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Nöroloji Anabilim Dalı/Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dalı
  Laboratuvar Adı : EEG/EMG Laboratuarı
 5. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : Tıbbi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı
 6. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD
 7. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyofizik Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : Biyofizik Araştırma Laboratuvarları (1-6)
 8. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya RNA Laboratuvarı
 9. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya RIA Laboratuvarı
 10. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya PCR Laboratuvarı


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı