İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
 1. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimler Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 2. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji PCR Laboratuvarları
 3. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji İnfluenza Laboratuvar
 4. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Flowsitometri Laboratuvarı
 5. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ELISA Laboratuvarı
 6. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı
 7. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Tüberküloz Laboratuvarı
 8. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Besiyeri Laboratuvarı
 9. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bakteriyoloji Laboratuvarı
 10. Bölüm : İstanbul Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  Laboratuvar Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı